Chuyện trái đất nóng lên, nước biển dâng cao và khí hậu đang biến đổi một cách khắc nghiệt đã không còn là chuyện của những tảng băng Bắc cực, mà là chuyện của từng người dân Việt.