Hôm nay 26/12, phát biểu tại hội nghị tổng kết hợp tác quốc tế (HTQT) năm 2016 và kế hoạch năm 2017, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Nguyễn Đức Hạnh nhấn mạnh, thời gian tới phải nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung các cuộc đàm phán với các đối tác…

Phai nang cao chat luong dam phan voi doi tac quoc te - Anh 1

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh phát biểu tại hội nghị

Theo Phó Tổng Thanh tra, năm 2016, với tinh thần đoàn kết, Vụ HTQT đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả các mặt công tác đạt được khá toàn diện.

“Quan hệ hợp tác song phương đã duy trì quan hệ với 15 đối tác từ trước ngày càng có hiệu quả, nhất là tổ chức đoàn ra, đoàn vào trao đổi kinh nghiệm. Hợp tác đa phương làm được nhiều hơn, đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), tham gia chương trình chuẩn bị cho APEC 2017, nhân rộng sáng kiến phòng, chống tham nhũng (PCTN) Việt Nam…”, Phó Tổng Thanh tra đánh giá.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Tổng Thanh tra cũng thẳng thắn chỉ ra, hiệu quả về HTQT chưa đạt được yêu cầu. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng, nội dung các cuộc đàm phán với các đối tác chưa tốt. Việc tuyên truyền và sử dụng kết quả đầu ra của hoạt động HTQT còn hạn chế…

“Những điều này phải rút kinh nghiệm. Năm 2017, phải nâng cao chất lượng đàm phán với các đối tác quốc tế”, Phó Tổng Thanh tra lưu ý, ngoài duy trì hiệu quả các quan hệ hợp tác song phương hiện nay, cũng cần mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác khác sâu sắc hơn nữa. Trong công tác đa phương, trọng tâm vẫn là thực hiện UNCAC; chủ trì thành công các hoạt động của Nhóm công tác về chống tham nhũng và bảo đảm minh bạch APEC (ACTWG) trong năm APEC 2017…

“Khâu chỉ đạo, điều hành phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, làm việc phải thật khách quan, mẫn cán, công tâm”, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh chốt lại.

Theo báo cáo của Vụ HTQT, năm 2016, TTCP đã tổ chức 6 đoàn cán bộ TTCP và ngành Thanh tra đi thăm, trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN với các cơ quan đối tác. Đồng thời, tổ chức đón 7 đoàn đại biểu các cơ quan sang thăm, làm việc với TTCP.

Trong hoạt động hợp tác đa phương, Vụ đã chuẩn bị triển khai chu trình thứ hai đánh giá thực hiện hiệu quả UNCAC; tích cực chuẩn bị cho việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ACTWG, cũng như tiếp tục triển khai chương trình nhân rộng các sáng kiến PCTN Việt Nam; tuyên truyền và sử dụng kết quả đầu ra của hoạt động HTQT…

Năm 2017, dự kiến TTCP đón 15 đoàn vào, tổ chức 10 đoàn ra; tiếp túc vận động tài trợ với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc xây dựng dự án đào tạo trung hạn tăng cường năng lực cho cán bộ của TTCP và ngành Thanh tra giai đoạn 2017 - 2020.

Cùng với đó, chủ trì đăng cai tổ chức thành công của các hoạt động của ACTWG; triển khai chu trình thứ hai đánh giá thực thi UNCAC với Việt Nam là quốc gia được đánh giá và 1 trong 2 quốc gia đi đánh giá việc thực thi UNCAC của Quốc đảo Solomon và Cộng hòa Công - gô.

Vụ HTQH cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm, thực tiễn tốt về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN thu được từ quá trình hợp tác; tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thảo Nguyên