Hà Nội hiện tại đang có một bộ mặt quy hoạch lộn xộn và manh mún. Mở rộng Hà Nội ra toàn bộ Hà Tây, một phần Vĩnh Phúc và bốn xã của Hòa Bình xét cho cùng cũng chỉ có ý nghĩa nếu mang một bộ mặt đô thị mới rõ ràng, mang tính định hướng cho tương lai. Khi đã định hướng được bộ mặt kiến trúc rồi, quy hoạch mới sẽ “gọi tên” được các dự án đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng cơ sở đúng với mong muốn của nó.