Tại cuộc họp bàn xây dựng quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên sáng nay, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh Quy chế hoạt động phải đảm bảo cho các kiểm soát viên quản lý vốn Nhà nước không bị thất thoát, hiệu quả mà không cản trở tới hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.

Tại các Công ty TNHH một thành viên như Cảng Hải Phòng, rất cần đổi mới hoạt động của kiểm soát viên trong quản lý vốn nhà nước

Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ GTVT Nguyễn Chiến Thắng cho biết Vụ này đang xây dựng Đề cương quy chế hoạt động của kiểm soát viên (KSV) công ty TNHH một thành viên trong đó nêu rõ những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của KSV và mối quan hệ của KSV với các cơ quan, tổ chức liên quan.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quy chế hoạt động của KSV công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ. Theo đó, KSV tại công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sẽ được sử dụng con dấu của công ty trong các văn bản, hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình.

Công ty có trách nhiệm phối hợp với KSV xây dựng Quy chế sử dụng con dấu. KSV phải có trình độ chuyên môn đại học trở lên, có kinh nghiệm nghề nghiệp về tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc thực tế quản lý điều hành công ty từ 3 năm trở lên.

Nhiệm kỳ của KSV là không quá 3 năm, một người có thể đồng thời được bổ nhiệm làm KSV tại 3 công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ. Trường hợp công ty có 2 KSV trở lên thì phải có 1 KSV phụ trách chung làm việc theo chế độ chuyên trách để lập kế hoạch phân công, điều phối công việc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/07/2013.

Yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ phải ban hành quy chế riêng cho từng khâu để đảm bảo các KSV hoạt động thật hiệu quả, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng nhấn mạnh phải làm sao để các kiểm soát viên thay mặt chủ sở hữu kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. "Quy định đối với hoạt động của kiểm soát viên tại các doanh nghiệp TNHH MTV trong Ngành GTVT phải đổi mới, tạo điều kiện cho kiểm soát viên hoạt động có hiệu quả tốt đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các doanh nghiệp trong Ngành GTVT phải đảm bảo điều kiện về vật chất, thiết bị và các yêu cầu khác để KSV có thể hoạt động được tốt nhất. Trách nhiệm quyền hạn của doanh nghiệp, chủ tịch, giám đốc công ty phải xác định rõ ràng…

Liên quan đến việc lựa chọn nhân lực để bổ nhiệm vào vị trí KSV tại các đơn vị của Bộ GTVT, Bộ trưởng cũng lưu ý Vụ Tổ chức cán bộ chọn những người vừa có chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vừa phải có kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị, có đạo đức nghề nghiệp cũng như sự mềm dẻo, linh hoạt.

Ngân Anh