Neymar có tình huống đi bóng liên tiếp qua 2 cầu thủ Malaga nhưng đáng tiếc là tình huống qua người tiếp theo của anh lại không thành công.

Quý Sáng