Một tay ép xung có biệt danh là Youngpro, người Úc, đã sử dụng bo mạch chủ Biostar TPower I45 ép FSB lên đến 725MHz trong tháng 6/2008 này.