Tại buổi khai giảngở trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội; PGS. Văn Như Cương - Chủ tịch Hội đồng nhà trường -đã có nhiều chia sẻ, đặc biệt là lời nhắc nhở về 'căn bệnh lười' đang tồn tại ở hầu hết các học sinh.

Theo VTC