Truyền hình Thông tấn có cuộc trao đổi với PGS, TS Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật Quốc hội khóa XIII về Hiến pháp nước ta.

PGS, TS Le Minh Thong noi ve Hien phap - Anh 1

70 năm qua, đất nước ta đã trải qua 5 lần ban hành và sửa đổi các bản Hiến pháp. Mỗi một bản Hiến pháp mới ra đời đều phù hợp với tiến trình lịch sử phát triển của đất nước và có thể khẳng định, các bản hiến pháp đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình. Hiến pháp năm 2013 là bản hiến pháp mới nhất của đất nước, là sự kế thừa giá trị của những bản hiến pháp trước đó và phát huy những giá trị của thời đại mới. Nhân kỷ niệm 70 năm ra đời của Bản Hiến pháp đầu tiên 9/11/1946, Truyền hình Thông tấn có cuộc trao đổi với PGS, TS Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật Quốc hội khóa XIII về vấn đề này.

TTXVN/Tin Tức