NDĐT - Năm 2006, PGS - TS Phan Đức Chính được vinh danh là một trong 100 nhà giáo tiêu biểu của trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông là người có công lớn trong việc đào tạo nhiều thế hệ tài năng toán học Việt Nam.