(NDHMoney) Sàn Tp.HCM vừa công bố giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Theo đó, ngày 30/9/2010, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PGS-HNX) đã bán toàn bộ 5.610.000 cổ phiếu PGD để cơ cấu danh mục đầu tư theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Cùng ngày, Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH MTV (PV Gas) đã mua 5.610.000 cổ phiếu PGD theo phương thức giao dịch thỏa thuận để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Số cổ phiếu PV Gas nắm giữ sau giao dịch là 11.550.000 cổ phiếu.