Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trong 9 tháng qua đạt 2.329 tỷ đồng, tương đương 57,3% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vừa công bố kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng 2016.

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…) là: 88.059 tỷ đồng, bằng 78% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 9 tháng đầu năm 2015 là 51,01 usd/thùng, trong khi bình quân năm 9 tháng đầu năm 2016 là 41,31 usd/thùng (bằng 80,98% giá dầu bình quân 9 tháng 2015).

Petrolimex lai 8,5 ty dong moi ngay tu kinh doanh xang dau - Anh 1

Petrolimex lãi hơn 8,5 tỷ đồng mỗi ngày từ kinh doanh xăng dầu.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế 9 tháng của Petrolimex đạt 4.064 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 160% so với cùng kỳ.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn đạt 2.329 tỷ đồng, tương đương 57,3% tổng lợi nhuận hợp nhất. Như vậy, bình quân mỗi ngày tập đoàn thu lãi hơn 8,5 tỷ đồng từ việc kinh doanh xăng dầu.

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.735 tỷ đồng, tương đương 42,7 % tổng lợi nhuận hợp nhất.

Trong đó, lợi nhuận lĩnh vực hóa dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 609 tỷ đồng; lĩnh vực kinh doanh gas đạt 108 tỷ đồng; vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 304 tỷ đồng; nhiên liệu hàng không đạt 245 tỷ đồng; kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 131 tỷ đồng; lợi nhuận của 2 công ty nước ngoài đạt 81 tỷ đồng; lợi nhuận các lĩnh vực khác như xây lắp, thiết kế, hạ tầng, kho… đạt 257 tỷ đồng.

Petrolimex cũng cho biết, tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất 9 tháng 2016 là 24.378 tỷ đồng, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2015 (9 tháng năm 2015 là 23.232 tỷ đồng). Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng 2016 là 3.330 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận của Tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 2.956 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 15,8%.

VĂN HUY