Trong những ngày cuối tháng 6 tới đây, Peter Yarrow - thành viên chính của nhóm nhạc đồng quê Mỹ huyền thoại Peter, Paul and Mary sẽ có chuyến biểu diễn tại Việt Nam.