24H.COM.VN - Hiệp hội bảo vệ động vật đã quyết định đình chiến với cô vợ mới cưới của Jay-Z vì thời gian gần đây, tình yêu B. dành cho đồ lông có vẻ đã... phai nhạt dần!