Ca khúc hiện tượng PPAP phiên bản hoàn thiện đã xuất hiện trên YouTube của tác giả Pico Taro