(NDH) Dự kiến trong quý II năm 2015, CTCP Phát Đạt sẽ phát hành tăng vốn thông qua trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

CTCP Phát triển Bất Động Sản Phát Đạt (mã PDR- HOSE) vừa công bố các mức chỉ tiêu kế hoạch mà PDR đặt ra trong năm 2015.

Đáng chú ý, kế hoạch mà Phát Đạt đặt ra đều tăng trưởng rất cao so với năm trước. Cụ thể, doanh thu công ty dự kiến sẽ đạt 964 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2014; tăng trưởng lợi nhuận ròng đặt ra cho năm tới là 462%, tăng từ 41,6 tỷ đồng lên 234 tỷ đồng.

PDR: "Tham vong" lai rong 2015 gap 5,6 lan nam truoc - Anh 1

Trong năm tới, công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.302 tỷ đồng lên 2.018 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 5%) và chào bán cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1). Phương án tăng vốn này đã được HĐQT thông qua vào ngày 9/1/2015 và dự kiến sẽ thực hiện vào quý II/2015.

Công ty cũng đề ra nhiệm vụ trong năm 2015 phải thực hiện tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn, giảm tỷ lệ nợ và tăng suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA).

Công ty năm tới sẽ đi theo hướng đầu tư và phát triển các dự án căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ có diện tích trung bình dưới 10.000 m2, ở các vị trí thuộc Trung tâm Thành phố HCM, đã sẵn đất sạch và đầy đủ pháp lý cho việc triển khai xây dựng và đưa vào kinh doanh trong vòng 6 tháng để nhanh chóng tạo ra nguồn thu. Công ty dự kiến các dự án sẽ ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong các năm 2016, 2017, 2018.

Kế hoạch kinh doanh này sẽ được đưa ra và xin ý kiến cổ đông thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 27/3/2015 tại 442 Đào Trí, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.

Thanh Thủy