HTC P3400i ngoài thiết kế đơn giản nhỏ gọn, chạy trên hệ điều hành Windows Mobile 6 với nhiều tính năng văn phòng, giải trí, máy có mức giá dưới 500 USD.