Ngày 17/4, Palextin tuyên bố việc trả tự do cho tất cả các tù nhân Palextin phải là một phần trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Ixraen.