Các cuộc đụng độ này đã làm ít nhất 7 người đã bị chết và khoảng 80 người khác bị thương