Cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Buhtto cho biết bà sẽ vẫn về nước vào tuần tới sau một thời gian sống lưu vong, bất chấp yêu cầu của Tổng thống Pervez Musharraf đề nghị hoãn kế hoạch này.