Các quan chức chính phủ Pakistan cho biết cựu Thủ tướng Benazir Bhutto đã bị quản thúc tại gia, chỉ vài giờ trước khi bà dự kiến sẽ dẫn đầu một đoàn tuần hành tập hợp lực lượng.