Ngân  hàng TMCP Thái Bình Dương công bố BCTC kiểm toán 2007 như sau: