“Osin” tố ông chủ cưỡng bức mình nhưng lời khai bất nhất, độ tuổi của cô cũng có mâu thuẫn giữa giấy tờ hộ tịch và kết quả giám định pháp y