Tại BCTC kiểm toán 2014 của CTCP Chứng Khoán Phương Đông (HNX: ORS), kiểm toán viên có lưu ý rằng số tiền gửi ngân hàng 380 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã bị tạm ngừng giao dịch và công ty chưa tiến hành trích lập dự phòng.

Cụ thể, đây là số tiền ORS nhận từ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) để thực hiện các hợp đồng môi giới mua chứng khoán. Hiện tại số tiền này đã được Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao TPHCM xác định trách nhiệm bồi hoàn của Vietinbank. Vì vậy, ORS chưa tiến hành trích lập dự phòng khoản tiền này.

Theo ý kiến kiểm toán, việc này có thể ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

Về phía ORS, Công ty cho biết theo chỉ định của TPBank, ORS đã gửi tiền thông qua các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Vietinbank chi nhánh TPHCM. Hiện tại số tiền này đã được Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao TPHCM xác định trách nhiệm bồi hoàn của Vietinbank.

Do đó, ORS không thực hiện hạch toán khoản lãi phải trả cho TPBank tương ứng khoản nợ phải trả giao dịch chứng khoán đồng thời cũng không hạch toán khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn tại Vietinbank.

Về bản chất, ORS cho biết chỉ làm trung gian môi giới cho TPBank và hưởng hoa hồng. Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ môi giới, ORS chỉ tạm tính khoản lãi phải trả cho TPBank và lãi nhận được từ Vietinbank vào tài khoản trung gian. Sau khi hoàn thành nghiệp vụ môi giới, ORS được hưởng phí như quy định và hạch toán vào doanh thu do đó việc ghi nhận khoản lãi phải trả này không ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty.

Theo Sanh Tín - Vietstock