Bộ Chính trị đã có quyết định ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thôi giữ chức Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam

Chiều nay (14/4), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Hội nghị có nhiệm vụ rất quan trọng, kiện toàn một số chức danh chủ chốt của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Theo quy định, trước cuộc họp này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã họp Đoàn Chủ tịch và đã có Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự chủ chốt của MTTQ Việt Nam để Hội nghị hiệp thương. Bộ Chính trị đã có quyết định ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thôi giữ chức Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII".

Ong Vu Trong Kim thoi Pho Chu tich-Tong Thu ky Uy ban TW MTTQ Viet Nam - Anh 1

Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII

Hội nghị thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về việc thôi chức vụ và Hiệp thương cử Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị sẽ thảo luận và thông qua Tờ trình Đoàn Chủ tịch về việc Bổ sung Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị sẽ biểu quyết thông qua Nghị Quyết hội nghị./.

Minh Hòa/VOV.VN