(VOV) - Hai ông Vương Mí Vàng và Đàm Văn Bông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang, chiều 3/10, các đại biểu dự Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa 15 nhiệm kỳ 2010- 2015. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa 15 nhiệm kỳ 2010 - 2015, gồm 55 người. Trong phiên họp lần thứ nhất vào tối 3/10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa 15 bầu Bí thư và 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 14 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa 15. Hai ông Vương Mí Vàng và Đàm Văn Bông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Sáng 4/10, Đại hội tiếp tục nghe các đại biểu trình bày tham luận và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc khóa 11 gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết./. Vân Thiêng – Phi Long