Trần Thủy Biển, cựu lãnh đạo Đài Loan, bắt đầu tuyệt thực trong tù để phản đối giới chức hiện nay ở hòn đảo này.