VIT - Cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển đã bắt đầu tuyệt thực tại nhà giam - nơi ông đang bị giam giữ vì những cáo buộc phạm tội tham nhũng trong thời gian ông cầm quyền.