Gặp John Kleinen tại buổi họp báo về “Những ngày Hà Lan tại TPHCM”, tôi không khỏi ấn tượng trước những hiểu biết sâu rộng về lịch sử, địa lý VN khi ông giới thiệu đến công chúng TP cuốn sách Lion and Dragon (Sư tử và Rồng), nói về mối quan hệ đã có từ khoảng 400 năm nay giữa hai nước Hà Lan và VN, do ông cùng một số học giả biên soạn