TP – Ngày 16-4, tại đại hội cổ đông bất thường Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), các cổ đông nắm giữ hơn 90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Sudico của ông Phan Ngọc Diệp.

Đại hội cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh ủy viên hội đồng quản trị của ông Vi Việt Dũng và ông Đặng Hồng Quang đồng thời miễn nhiệm ban kiểm soát cũ để bầu ban kiểm soát mới.

Đại hội bầu các ông Hồ Sỹ Hùng, Phạm Văn Viết (đại diện của Tập đoàn sông Đà) và ông Đỗ Văn Bình (thành viên HĐQT Ngân hàng Maritimebank) vào HĐQT Sudico. Trên thị trường chứng khoán sáng 16-4, cổ phiếu SJS tăng trần 1.900 đồng/cổ phiếu từ mức giá 38.100 đồng lên 40.000 đồng/cổ phiếu.