Ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Mạnh Thắng Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực giữ chức Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương, từ ngày 1/11/2007.