(NDH) Đảm nhận chức TGĐ của CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sau khi thôi chức TGĐ tại CTCP Mía đường- Nhiệt điện Gia Lai, vị CEO mới 27 tuổi này đã quay lại kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại Mía đường- Nhiệt điện Gia Lai

Kế hoạch sáp nhập giữa CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã SBT – HOSE) và CTCP Mía đường- Nhiệt điện Gia Lai (mã SEC – HOSE -HOSE) đã được hai công ty đưa ra từ lâu. Phương án hoán đổi cổ phiếu tỷ lệ 1 cp SBT đổi lấy 1,05 cp SEC cũng đã được thông qua. Thương vụ sáp nhập này sẽ được tiến hành trong thời gian tới

Hàng loạt các động thái thay đổi nhân sự tại hai doanh nghiệp đường này cũng đã được thực hiện trong thời gian gần đây và đều liên quan đến vị CEO trẻ tuổi Nguyễn Thanh Ngữ.

Ông Nguyễn Thanh Ngữ sinh năm 1987, là học viên khóa đầu của chương trình Hạt giống lãnh đạo doanh nghiệp (IPL), một dự án được Trường doanh nhân PACE sáng lập giai đoạn 2007-2008, dưới sự tài trợ của một số doanh nghiệp lớn. Chủ tịch Hội đồng sáng lập dự án IPL là doanh nhân Đặng Văn Thành. Sau khi tốt nghiệp đại học và hoàn thành khóa học này vào năm 2010, ông Nguyễn Thanh Ngữ đầu quân cho Thành Thành Công.

Từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2014, ông giữ cương vị Thành viên HĐQT và Phó Tổng GĐ Mía đường Nhiệt điện Gia Lai. Sau 6 tháng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc tại SEC, ông đã chuyển sang đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc tại SBT vào ngày 1/11/2014.

Và theo thông tin được thông báo mới đây của SEC, ông Nguyễn Thanh Ngữ đã trở lại HĐQT của công ty và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của SEC thay bà Nguyễn Thị Hoa kể từ ngày 15/11/2014.

Cụ thể theo thông báo này, SEC đã thông qua Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT và ông Cáp Thành Dũng, thành viên HĐQT kiêm Phó Chủ tịch HĐQT của Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai. Công ty này đã bổ sung ông Ngữ vào HĐQT, đồng thời bầu ông vào vị trí Chủ tịch HĐQT.

Như vậy kể từ 15/11/2014, ông Ngữ sẽ vừa kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc tại SBT và vừa đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT của SEC.

Thanh Thủy