QĐND Online - Ngày 28-6, HĐND tỉnh Đắc Lắc khóa VIII, nhiệm kỳ (2011-2016) đã tiến hành kỳ họp thứ nhất với sự tham dự của các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử trong đợt bầu cử ngày 22-5.

Với tổng số 83/85 đại biểu có mặt tại kỳ họp, công tác bầu nhân sự được tiến hành dân chủ, đúng theo luật định. Kết quả: ông Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắc Lắc khóa VIII; ông Nguyễn Anh Tuấn, trúng cử Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột trúng cử Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh. Về chức danh UBND tỉnh Đắc Lắc: ông Lữ Ngọc Cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII; 4 Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc khóa VIII, gồm: ông Y Dhăm Ênuôl, ông Đinh Văn Khiết và ông Trần Hiếu (cả 3 nguyên là Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc Khóa VII) và bà Mai Hoan Niê Kđăm, nguyên là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh. Thành viên UBND tỉnh gồm: Đại tá Êban Y Phu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách quốc phòng; Đại tá Trần Kỳ Rơi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công an; Nguyễn Văn Sự, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách nội vụ; Võ Minh Sơn, Chánh văn phòng UBND tỉnh phụ trách văn phòng và Nguyễn Viết Tượng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phục trách kế hoạch và đầu tư. Cũng tại kỳ họp lần thứ nhất này, HĐND tỉnh Đắc Lắc nghe Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII trình bày kế hoạch, chương trình hoạt động năm 2011 và xem xét các kiến nghị của cử tri trong tỉnh. Bình Định