Ngày 24/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định ông Lê Bạch Hồng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để làm Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.