Các "ông già Noel" ở Sydney, thành phố lớn nhất Australia, vừa nhận được thông báo sẽ không được phép cười điệu cười truyền thống "ho ho ho". Xem chi tiết...