Ở Hà Giang, đồng bào các dân tộc anh em tôn kính gọi ông là “ông già Dùng có tài”. Tài năng, tâm đức của ông đã trở thành giai thoại... Cái tài của ông được họ hiểu là "ông bác Dùng nói và làm được, không lừa đồng bào".