(SGGP).- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức hội nghị đột xuất bầu kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005-2010. Ông Dương Đình Hân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn thay ông Mai Thế Dương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã điều động nhiệm vụ mới là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

B. LIỄU