Ông bà ngoại của cháu bé T.A cũng không biết T.A được sinh ra bao giờ, chỉ khi cơ quan công an gọi lên, gia đình mới biết cháu T.A là cháu ngoại. Có mặt tại buổi họp báo, ông bà ngoại của bé tỏ ra bất ngờ khi biết cháu mình bị bạo hành và bày tỏ mong muốn kẻ bạo hành cháu mình sớm được xử lý.

Ông bà ngoại của cháu bé T.A cũng không biết T.A được sinh ra bao giờ, chỉ khi cơ quan công an gọi lên, gia đình mới biết cháu T.A là cháu ngoại. Có mặt tại buổi họp báo, ông bà ngoại của bé tỏ ra bất ngờ khi biết cháu mình bị bạo hành và bày tỏ mong muốn kẻ bạo hành cháu mình sớm được xử lý.

Nguyễn Hà - Ngô Phong