NDĐT- Trong văn bản hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường THPT chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi; không được cắt xén chương trình lớp 12.

Các trường THPT hoàn thành chương trình lớp 12 THPT theo đúng kế hoạch của các sở giáo dục và đào tạo và phù hợp với hướng dẫn Khung kế hoạch thời gian năm học 2010- 2011 của Bộ. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các trường không được cắt xét chương trình đã quy định. Việc ôn tập tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập với ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp phân nhóm học sinh theo khả năng nhận thức, qua đó tập trung ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu. Bên cạnh việc cử giáo viên có khả năng và kinh nghiệm, vận động những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi. Bộ lưu ý, việc ôn tập không được gây quá tải nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh.