24H.COM.VN - Bạn không phải là một nhà thiết kế. Bạn muốn tự tạo cho mình một tấm danh thiếp đẹp và trông phải chuyên nghiệp? Câu trả lời cho bạn chính là OfficePrinter, phần mềm “nhỏ xinh” này sẽ giúp bạn tự thiết kế một tấm danh thiếp, một phong bì thư tuyệt đẹp... theo phong cách của riêng bạn.