Xét đề nghị mở chi nhánh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), ngày 20/02/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có các công văn số 1143, 1144/NHNN-CNH chấp thuận cho Ngân hàng này được mở chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Thành phố Hà Nội.