Ngân hàng TMCP Đại dương (Oceanbank) sắp phát hành 135,000,000 cổ phiếu với giá chào bán thấp nhất là 10,000 đ/cp.

Trong đó, ngân hàng chào bán cho CĐHH 100 triệu cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 04:01 và chào bán cho đối tác chiến lược 35 triệu cổ phiếu.

Đối tác chiến lược sẽ là đối tượng thỏa mãn tiêu chí lựa chọn và danh sách do HĐQT Oceanbank phê duyệt.

Được biết, ngày 22/10 vừa qua Ngân hàng nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Oceanbank được tăng vốn điều lệ năm 2013 từ 4,000 tỷ đồng lên 5,350 tỷ đồng.

Trần Việt

công lý