(ĐTCK) Ngày 16/1, OCB và CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) ký thỏa thuận hợp tác triển khai gói tích hợp giải pháp tài chính và logistics.

Theo đó, gói tích hợp giải pháp tài chính và logistics sẽ phục vụ cho cả quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp thông qua 5 cấu phần: quản chấp hàng hóa tại kho nội địa, OCB giải ngân theo một tỷ lệ cao hơn tỷ lệ trên thị trường; tài trợ nhập khẩu trọn gói, OCB phục vụ khách hàng dịch vụ xuyên suốt từ khi mở L/C, làm thủ tục hải quan… khi hàng về, kho bãi, vận tải, logistics, cho vay thanh toán tiền hàng nhập khẩu và nhận quản chấp hàng về… Thùy Vinh