(SVVN) Beat Presser, sinh năm 1952 tại Basel, Thụy Sỹ, là tác giả của khoảng 20 đầu sách về ảnh và điện ảnh đã được xuất bản. Ông đang tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học, Viện phim và nhiếp ảnh ở châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ và châu Á.