Thượng nghị sĩ Barack Obama, ứng cử viên Đảng Dân chủ đã nới rộng khoảng cách dẫn điểm trước đối thủ Đảng Cộng hòa thượng nghị sĩ John McCain với tỷ lệ cao gấp 3 lần so với kết quả thăm dò do Reuters/Zogby công bố trước đó 2 ngày.