* Nhiều khả năng các hãng xe ô tô có thể giảm giá bán xe. Theo số liệu tổng hợp của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), sự tăng trưởng về sản lượng bán hàng của các thành viên trong tháng 10 rất toàn diện.