Hai quốc gia đang đóng góp đến hơn một nửa số ca tử vong do không khí ô nhiễm trên thế giới.