Theo nghi phạm, nếu qua Campuchia trót lọt, số cocain này sẽ sang Việt Nam bằng đường bộ.