Cha mẹ thời nay thường có thói quen dùng TV, máy tính, điện thoại, máy tính bảng như một công cụ nuôi dạy con. Chỉ cần không kiếm được người để ý, hay muốn con ngồi yên, không quấy nhiễu, là một màn hình là được bày ra trước con. Những thiết bị này là nguồn giáo dục, giải trí lý thú, nhưng các nghiên cứu cũng cho thấy: chúng có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe, thái độ và hành vi của trẻ.

Nuoi tre bang… TV: Con “luoi” giao tiep voi cha me - Anh 1

Nuoi tre bang… TV: Con “luoi” giao tiep voi cha me - Anh 2

Nuoi tre bang… TV: Con “luoi” giao tiep voi cha me - Anh 3

Nuoi tre bang… TV: Con “luoi” giao tiep voi cha me - Anh 4

Thanh Nga