Lực lượng mỏng, phương tiện thiếu, địa bàn quá rộng, ách tắc giao thông… khiến lực lượng phòng cháy chữa cháy hoạt động kém hiệu quả