Bảy Ngân hàng nước ngoài đầu mối đã thu xếp thành công khoản tín dụng trị giá 300 triệu USD tài trợ cho Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vay trong 5 năm để triển khai các hoạt động đầu tư, mở rộng tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí ở trong và ngoài nước.

Lễ ký Hợp đồng tín dụng khoản vay hợp vốn trị giá 300 triệu USD đã diễn ra vào chiều 18/1 tại Hà Nội giữa PVEP và nhóm 17 Ngân hàng nước ngoài, do tổ hợp bảy ngân hàng đầu mối thu xếp vốn chính bao gồm: Australia and New Zealand Banking Group Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, BNP Paribas, Mizuho Corporate Bank Ltd, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Standard Chartered Bank và United Overseas Bank Limited với The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd là ngân hàng đầu mối quản lý khoản tín dụng.

Phát biểu tại lễ ký, đại diện PVEP cho biết: Là đơn vị thành viên chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi là thăm dò và khai thác dầu khí, hiện PVEP đang triển khai 46 dự án dầu khí ở trong nước và 19 dự án ở nước ngoài, trải rộng ở các khu vực có tiềm năng dầu khí như Trung Đông, Châu Phi, Mỹ La tinh, Đông Nam Á và Trung Á….nhằm gia tăng trữ lượng, đảm bảo duy trì và nâng cao sản lượng khai thác dầu khí trong những năm tiếp theo phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, nhu cầu vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP ngày càng cấp thiết.

Năm 2013, PVEP sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động trong cả khâu tìm kiếm thăm dò và phát triển khai thác với một số nhiệm vụ quan trọng như: Phấn đấu gia tăng trữ lượng 12,5 triệu tấn quy dầu; đưa 7 mỏ mới vào khai thác; tập trung nguồn lực cho phát triển mỏ Junin-2 tại Venezuela; đảm bảo sản lượng khai thác với 3,53 triệu tấn dầu và 1.197 triệu m3 khí. Tổng kinh phí đầu tư cho các chương trình, dự án của PVEP trong năm 2013 lên tới 1,9 tỷ USD.

Vì vậy, việc thu xếp thành công hợp đồng tín dụng khoản vay hợp vốn nước ngoài này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các hoạt động chung của PVEP, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính tín dụng trong nước và quốc tế đang gặp nhiều thách thức do khủng hoảng kinh tế. Sự kiện này một lần nữa khẳng định uy tín của PVEP trên thị trường tài chính, sự tín nhiệm cao và tinh thần hợp tác, hỗ trợ của các ngân hàng dành cho PVEP từ kết quả sản xuất kinh doanh tốt đẹp trong nhiều năm qua và triển vọng thành công đầy lạc quan trong thời gian tới.

Nguyễn Kim Anh